Badania naukowe Uncaria tomentosa wykonane w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce

Surowiec do wykonania tych badań został dostarczony przez
CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71A

Prace naukowe poświęcone Uncaria tomentosa i wykonane w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce

  • Radosław Pilarski, Marek Bednarczyk, Krzysztof Gulewicz. Evaluation of biological activity of Uncaria tomentosa (Willd.) DC. using the chicken embryo model. Folia Biologica (Kraków). 2009, 57(3-4), 207-212.
  • Pilarski R, Filip B, Wietrzyk J, Kuraś M, Gulewicz K. Anticancer activity of the Uncaria tomentosa (Willd.) DC. preparations with different oxindole alkaloid composition. Phytomedicine. 2010,17(14),1133-9.
  • Julita Nowakowska, Ewa Sommer, Andrzej Czubaj, Mieczysław Kuraś, Ewa Skopińska-Różewska.The in vitro effect of Uncaria tomentosa water and ethanol extract on the metabolic activity of blood granulocytes in mice. Centr. Eur. J. Immunol. 2010, 35 (2), 69-72.
  • Gurrola-Díaz C.M, García-López P.M, Gulewicz K, Pilarski R, Dihlmann S. Inhibitory mechanisms of two Uncaria tomentosa extracts affecting the Wnt-signaling pathway. Phytomedicine. 2011,18(8-9), 683-690.
  • Milena Bors, Bożena Bukowska, Radosław Pilarski, Krzysztof Gulewicz, Jan Oszmiański, Jaromir Michałowicz, Maria Koter-Michalak. Protective activity of the Uncaria tomentosa extracts on human erythrocytes in oxidative stress induced by 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) and catechol.Food and chemical toxicology: an international journal published for the British Industrial Biological Research Association 2011, 49(9), 2202-22011.
  • Milena Bors,Paulina Sicińska, Jaromir Michałowicz, Paulina Wieteska, Krzysztof Gulewicz, Bożena Bukowska. Evaluation of the effect of Uncaria tomentosa extracts on the size and shape of human erythrocytes (in vitro). Environmental Toxicology and Pharmacology. 2011; 33(2):127-34.
  • Bukowska B, Bors M, Gulewicz K, Koter-Michalak M. Uncaria tomentosa extracts protect human erythrocyte catalase against damage induced by 2,4-D-Na and its metabolites. Food Chem Toxicol. 2012, 50(6), 2123-27.
  • Radosław Pilarski, Carmen M. Gurrola-Díaz, Pedro M. García-López, Gloria Soldevila, Anna Olejnik, Włodzimierz Grajek, Krzysztof Gulewicz. Enhanced proapoptotic response of the promyelocytic leukemia HL-60 cells treated with an Uncaria tomentosa alkaloid preparation. Journal of Herbal Medicine. 2013, 3(4), 149–156.