Wilcaccora Forte (preparat z vilcacora)

Wilcaccora forte

Najnowszy preparat Wilcaccora forte jest wodno-etanolowym (30%), wysuszonym ekstraktem, uzyskanym z liści Uncaria tomentosa (vilcacora), w temperaturze 70 stopni C. Został sporządzony z liści vilcacora  z których wodny ekstrakt, oraz wodny ekstrakt z kory vilcacora, został na wniosek Centrum Wilcaccory w Łomiankach zarejestrowany przez GIS jako suplement diety. Byłoby więc bardzo korzystnym gdyby preparat Wilcaccora forte uzupełnił kolekcję bardzo u nas popularnych suplementów diety.
Jak wykazały nasze badania fitochemiczne (Instytut Chemii Bioorganicznej) i aktywności biologicznej (Zakład Ekotoksykologii UW); Wilcaccora forte posiada szereg bardzo cennych własności charakterystycznych dla obu wcześniej zarejestrowanych suplementów diety.
Jednocześnie jest całkowicie oryginalnym różniącym się od nich na tyle, że możemy uznać go za preparat odrębny i warty szerokiej jego dystrybucji w naszym kraju.
Dzięki zastosowaniu w jego aktualnej ekstrakcji, przejściowego użycia nisko procentowego etanolu, który aczkolwiek nie wpływa istotnie na zmianę polarności ekstraktu a tym samym na jakość wyekstrahowanych z liści biologicznie aktywnych związków w porównaniu z wodą, to jednak umożliwia on tylko niewielkie zwiększenie (w granicach dopuszczalnych norm) ich koncentracji.

Więcej informacji na stronie Unadegato.pl

Vilcacora Wilcaccora Forte

Dostępny w naszej Aptece